HSY 12.09.2017 kello 10:17

Vaarallinen jäte on vaarallista

Vaarallinen jäte ei kuulu luontoon, roskikseen tai viemäriin.

Jos vaarallista jätettä päätyy luontoon, on sen poistaminen sieltä erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Siksi on tärkeää, että viet vaaralliset jätteet niiden keräyspaikkoihin turvallisesti käsiteltäviksi. Keräyspaikat löydät kierrätys.infosta.

Vaarallinen jäte ei kuulu luontoon, roskikseen tai viemäriin

Esimerkiksi maalin tai jäteöljyn kaataminen muun jätteen joukkoon estää myös jätteen hyödyntämisen. Monet vaaralliset jätteet ovat helposti syttyviä ja väärään paikkaan joutuessaan voivat aiheuttaa tulipalovaaran. Maahan joutunut öljy valuu maaperän läpi pohjavesiin ja saastuttaa vettä.

Vaarallisia jätteitä, kuten maaleja, liuottimia tai lääkkeitä, ei saa missään nimessä kaataa viemäriin. Viemäriverkostoon päätynyt aine kulkeutuu jäteveden mukana jätevedenpuhdistamolle. Haitallisen aineen ominaisuuksista riippuu, miten paljon siitä poistuu puhdistusprosessissa. Vaaralliset jätteet viemärissä ovat myös työturvallisuusriski viemäriverkossa, jätevesipumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.

Jätevedenpuhdistamolla vaaralliset aineet voivat heikentää vettä puhdistavien bakteerikantojen toimintakykyä. Osa aineista ei poistu puhdistusprosessissa lainkaan tai vain heikosti. Tällöin aine jää puhdistettuun veteen ja päätyy vesistöön. Puhdistamolta lähtevän veden mukana esimerkiksi osa lääkeaineista voi  kulkeutua Itämereen.

Vesistöistä löytyy nykyisin lääkeaineita ja haitallisia kuluttajakemikaaleja. Koska aineiden yhteisvaikutuksista ei ole tietoa, ja osan yhdisteistä on todettu kertyvän eliöihin, on pienienkin pitoisuuksien esiintyminen huolestuttavaa. Lopulta aineet voivat päätyä kalojen mukana myös lautasillemme.

Voit vaikuttaa omilla valinnoillasi vaarallisten jätteiden kuormitukseen jätevedenpuhdistamoilla ja Itämeressä. Valitse esimerkiksi biohajoavia tai ympäristömerkillä varustettuja tuotteita. Muista myös kohtuus pesuaineiden käytössä, vähemmälläkin pärjää!